Nowa energetyka

Czym jest rozproszona energetyka?

Polski system energetyczny opiera się na dużych, centralnych elektrowniach opalanych węglem brunatnym lub kamiennym. Przesyłanie energii z tych elektrowni na duże odległości przy użyciu rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych wiąże się z istotnymi stratami przesyłowymi i rosnącymi kosztami energii elektrycznej.

Rozproszona energetyka to koncepcja niewielkich, zdecentralizowanych jednostek produkujących energię elektryczną, umieszczonych jak najbliżej odbiorców końcowych. Idea energetyki rozproszonej przypomina transformację technologii komputerowych, przejściu od dużych, centralnych komputerów, do mniejszych komputerów osobistych.

Małe i mikroelektrownie oferują wiele zalet - pozwalają na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, redukcję zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i odciążenie krajowej sieci energetycznej. Produkcja energii blisko źródła jej konsumpcji pozwala na częściowe lub całkowite uniezależnienie się od krajowej sieci energetycznej, która jest narażona na awarie i częściowe wyłączenia. Dywersyfikacja i rozpraszanie źródeł energii jest niezwykle istotną i silnie rozwijającą się gałęzią energetyki, ponieważ przyczynia się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa systemu energetycznego. Źródła rozproszone mogą być zasilane zarówno energią pochodzącą z natury (źródła odnawialne) jak i paliwami kopalnymi. Dziś nie tylko ekolodzy, ale również coraz więcej ekspertów jest przekonanych, że energetyka rozproszona i prosumencka jest najlepszym rozwiązaniem wobec nadchodzącego kryzysu energetycznego.