Dowiedz się więcej
Program sektorowy dla energetyki rozproszonej

Nasze ostatnie projekty

Czym się zajmujemy

Pomiary hałasu środowiskowego i infradźwięków

Badania hałasu przy użyciu sprzętu Bruel&Kjaer: miernika do pomiarów wg PN-EN 61672; mikrofonu pomiarowego pola swobodnego przeznaczonego do pracy w trudnych warunkach pogodowych o charakterystyce wszech-kierunkowej. Badania infradźwięków mikrofonem pomiarowym do pomiarów infradźwięków wstępnie spolaryzowanym (0,02 Hz – 20 kHz).

Spotkania edukacyjne

Organizacja i przeprowadzanie szkoleń i spotkań informacyjnych w miejscach realizacji inwestycji. Prelekcje z udziałem doświadczonych i obiektywnych pracowników naukowych.

Opracowanie raportów badawczych.

Przygotowanie kompleksowych opracowań i raportów badawczych oraz naukowych w zakresie energetyki oraz gospodarki odpadami.

Dlaczego my?

Kreatywność

Nasz zespół tworzą ludzie o różnych profilach i doświadczeniach zawodowych. Współpraca osób z różnych środowisk pozwala nam spojrzeć na branżę energetyczną z wielu różnych perspektyw i inspiruje do tworzenia i wprowadzania nowych rozwiązań.

Zaangażowanie

Jesteśmy dynamicznym zespołem osób, które połączyła wspólna pasja i zaangażowanie w rozwój krajowej energetyki.

Doświadczenie

Współpracujemy z uznanymi ekspertami i autorytetami naukowymi w dziedzinie energetyki, ekologii i medycyny. Wspierając zmiany w polskiej energetyce, uważnie przyglądamy się doświadczeniom innych państw w tej dziedzinie.