O nas

Fundacja Bezpieczna Energia została powołana z myślą o przekazywaniu wiedzy, inspiracji i wsparcia w zakresie przedsięwzięć ekologicznych i energetycznych. Staramy się budować przestrzeń do dyskusji, spotkań i wymiany doświadczeń w obszarze szeroko rozumianej energetyki i bezpieczeństwa energetycznego – zarówno na gruncie lokalnym, jak i międzynarodowym.

W naszej działalności staramy się nie wartościować źródeł energii pod względem ich pochodzenia, ale przede wszystkim poprzez zbadanie ich wpływu na środowisko naturalne. Wspieramy inwestycje, które prowadzą do wytwarzania energii w sposób zrównoważony i nie zakłócający otaczającego środowiska. Współpracujemy zarówno ze spółkami z branży energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnej, za swój główny cel stawiając promowanie przemyślanych i bezpiecznych społecznie inicjatyw.

Cele Fundacji

Będąc jednostką pozarządową, stawiamy przed sobą szereg celów, które biorą swój początek w dbałości o środowisko naturalne:

  • budowanie świadomości społecznej w zakresie naturalnych źródeł energii i ekologii
  • upowszechnianie wykorzystania naturalnych źródeł energii oraz ekologicznych technologii
  • kreowanie i wspieranie rozwoju inicjatyw gospodarczych w zakresie ekologii, energetyki, biotechnologii, biologii i chemii
  • promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w dziedzinie ekologii i wytwarzania energii
  • wspieranie potencjału regionalnego poprzez organizację szkoleń, seminariów i kursów branżowych
  • przenoszenie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych i technologii z obszaru międzynarodowego na lokalny

  • Zespół

    Nasz zespół tworzą ludzie o różnych profilach i doświadczeniach zawodowych. Współpraca osób z różnych środowisk pozwala nam spojrzeć na branżę energetyczną z wielu różnych perspektyw i inspiruje do tworzenia i wprowadzania nowych rozwiązań.