Kontakt

Fundacja Bezpieczna Energia zlokalizowana jest w Elblągu, na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego, w północnej części miasta nazywanej rejonem Modrzewiny, będącej jedną z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Elbląga. Obszar ten stał się pomostem pomiędzy nauką a gospodarką oraz miejscem, w którym następuje koncentracja podmiotów obu wspomnianych sfer umożliwiająca dynamiczny rozwój współpracy pomiędzy nimi.

Nasza lokalizacja

Dane rejestrowe

Fundacja Bezpieczna Energia

ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg

KRS: 0000480168, Sąd Rejonowy w Olsztynie VII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 5783113153

Email: biuro@bezpiecznaenergia.org
Web: http://bezpiecznaenergia.org

Napisz do nas